Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 20.01.2020, 05:16

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 142
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук GOOGLE

Як сформулювати мету уроку


Як грамотно і педагогічно правильно сформулювати мету уроку?

Цілеспрямованість є одним із основних компонентів процесу навчання.  Метою навчання називають усвідомлене уявлення про кінцевий результат спільної діяльності вчителя та учнів.  Вчитель наперед визначає результат, до якого прямує разом з учнями протягом цілого уроку. Та у вчителів часто виникають запитання: 

Ким цей результат повинен бути досягнутий – вчителем чи учнем? На кого повинна бути спрямована ця діяльність? Для кого слід визначати  мету – для вчителя чи учня?

На перший погляд, питання ці елементарні. Але ж так здається тільки на перший погляд. Звичайно, весь процес навчання спрямований на засвоєння школярами певного кола знань, вмінь та навичок, тому, навчальна мета і повинна визначати результат, якого повинні досягнути учні. Вони повинні чітко знати якими знаннями, уміннями та навичками та на якому рівні (репродуктивному чи творчому) вони повинні оволодіти, які вимоги будуть поставлені по закінченні того чи іншого уроку.

В сучасній школі урок повинен цілісно формувати й розвивати школяра. Тому мета сучасного уроку повинна містити в собі навчання особистості, її розвиток та виховання. А отже, мета уроку в школі сьогодення має мати триєдиний характер: пізнавальний, розвивальний та виховний аспекти.

Та це відомо, напевно, кожному вчителеві. Але досить часто перед вчителями виникає запитання: «А як же педагогічно правильно та грамотно сформулювати мету уроку?»

Ми перед собою теж неодноразово ставили такі запитання. Адже ми – вчителі, і ми повинні правильно ставити перед собою та своїми учнями цілі, грамотно  формулювати їх. Опрацювавши багато матеріалів, ми зробили для себе висновки і постараємося правильно, грамотно та зрозуміло викласти їх тут.

Отже, мета уроку має бути триєдиною: пізнавальна, розвивальна та виховна.

Мету уроку у відповідній інтерпретації (тільки пізнавальний аспект і в окремих випад розвивальний)потрібно ставити перед класом для учнів.

Формулюючи мету уроку, перш за все слід пам’ятати, що цілеспрямований розвиток школяра, як особистості, триває багато років. А тому до окремого уроку не можна ставити перед собою чи учнями завдання «сформувати», «прищепити» чи «виховати». Більш правильно вживати формулювання: «пробуджувати почуття…», «зміцнювати бажання…», «викликати бажання наслідувати…», «виховувати основи…», «закріплювати прагнення…», «заохочувати до праці…», «формувати позитивне ставлення до...».

При плануванні освітньої мети доцільно вказувати якого рівня знань, умінь та навичок учням пропонується досягти на даному уроці. Адже, якщо поставити перед собою та учнями ціль в загальному плані, а саме: «засвоїти правило» чи «засвоїти закон», то до кінця уроку виконати її буде дуже важко. Оскільки не можливо досягти того, щоб учні за урок сприйняли та ще й осмислили новий матеріал, узагальнили його, систематизували і навчилися застосовувати на практиці в нестандартних умовах.

Розвиваючий аспект триєдиної мети найбільш складний для вчителя. Часто вчитель намагається формувати новий розвиваючий аспект мети до кожного уроку, забуваючи про те, що розвиток дитини, як особистості відбувається значно повільніше, ніж процес її навчання й виховання. Отже один і той же розвивальний аспект мети уроку може формулюватися протягом декількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. Теж слід не забувати, що розвиваючий аспект складається з декількох блоків: розвитку мови, мислення, сенсорної та рухової сфери.

Виховний аспект повинен бути спрямований на виховання правильного ставлення до загальнолюдських цінностей. Не слід забувати, що виховувати особистість потрібно за різними напрямами, а саме: ставлення до суспільства й держави, до особистості, сім’ї, природи, культури й мистецтва, праці.

Орієнтований перелік формулювань мети уроку:

пізнавальний (освітній) аспект:

забезпечити (заохочувати до), засвоєння нового матеріалу, повторення матеріалу, закріплення матеріалу, розуміння основних понять, термінів, теорій, законів, наукових фактів, формувати уміння розповідати, пояснювати, одержувати із тексту та ілюстрацій нові знання, конкретизувати набуті знання, читати і писати в швидкому темпі, ставити взаємопов’язані проблемні запитання, активізувати увагу та мислення, навички роботи з дидактичними матеріалами, підручниками, навчальними посібниками, мультимедійною дошкою, зошитами із друкованою основою, самостійної діяльності учнів на уроці, самоконтролю, взаємоконтролю;

вчити учнів мотивувати свої дії, давати їм повні і вірні обґрунтування, планувати свою відповідь, фіксувати у зошиті пояснення вчителя і відповіді товаришів, використовуючи різні форми запису, пробуджувати пізнавальний інтерес, використовуючи новини науки і техніки, ігрові ситуації та навчальні дискусії;

формувати світогляд (правильні уявлення), пов'язані з:

природою фізики та її об'єктів, джерелами її виникнення (реальний світ, практичні потреби людей), етапами і причинами розвитку фізичних знань (потреби практики, протиріччя в фізиці);

сутністю і специфікою фізичних методів як наукових методів пізнання;

місцем фізики в системі наук;

роллю фізики в науці, техніці, виробництві; у дослідженні закономірностей реального світу, у вирішенні практичних завдань;

умовами застосовності фізичних понять;

відображенням у фізичних поняттях і їх властивостях реальних предметів, процесів;

спільністю фізичних абстракцій, спільністю відображення матеріального світу в фізичних поняттях, описом процесів і явищ математичними формулами, рівняннями і т.д.;

особливостями відображення дійсності в фізичних закономірностях;

умовами і причинами, що викликали появу тих чи інших понять, що дали поштовх розвитку різних галузей фізики;

методологічною сутністю понять в фізиці (пояснення, обгрунтування, доказ, істина).

розвивальний аспект:

з метою розвитку мислення:

розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач), порівнювати подібні матеріали, виявляти аналогії, розкривати загальне і особливе, встановлювати закономірності, встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається (суттєві ознаки фізичних понять, основні властивості фізичних явищ, величин), самостійно знаходити причинно-наслідкові зв’язки (робити висновки), узагальнювати, систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим, стисло та грамотно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їхню правильність, діяти за аналогією.

мовлення:

сприяти збагаченню словникового запасу, посиленню комунікативних властивостей мовлення (експресивність, виразність), розвитку зв’язного мовлення.

сенсорної сфери:

сприяти розвитку окоміру, розвивати вміння орієнтуватися в просторі, часі, розвивати емоції, створюючи емоційні ситуації, здивування, радість, використовуючи яскраві приклади, ілюстрації, демонстрації, розвивати уміння правильно розподіляти час та цінувати кожну хвилину.

рухової системи:

розвивати оволодіння моторикою дрібних м’язів, уміння керувати своїми руховими діями, рухову спритність.

самостійності у навчанні:

формувати вміння працювати за зразком і вказівками вчителя, таблицями, з коментуванням своїх дій, самостійно застосовувати правила, закони, сприяти формуванню пізнавальної самостійності, розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення, виробляти звички до планування своїх дій, самостійно контролювати проміжні і кінцеві результати роботи, розвивати вміння перемагати труднощі в навчанні, використовуючи проблемні ситуації, творчі завдання, диспути, самостійне складання завдань, тестів, формувати вміння організовувати своє робоче місце, розвивати вміння формулювати гіпотези на основі спостережень, дослідів, аналізу навчального матеріалу, розвивати вміння самостійно застосовувати знання до вирішення практичних завдань, пробуджувати прагнення до оцінки достовірності, реальності отриманих результатів при вирішенні завдань, до оцінки якості відповідей своїх товаришів.

виховний аспект:

ціннісне ставлення до суспільства й держави:

виховувати почуття гордості за досягнення вітчизняної науки і техніки, вчених-фізиків ;

усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей перед класовими і груповими;

готовність до свідомого дотримання правових норм, повагу до законів і готовність виконувати закріплені в них вимоги, показувати приклади захопленості фізикою видних політичних діячів.

особистості:

сприяти фізичному вихованню та попередженню втоми на уроках, використовуючи релаксопедичні методи;

виховувати уважність, зібраність, спостережливість;

формування таких якостей особистості, як відповідність, організованість, дисциплінованість, обов'язок, честь, гідність, порядність, скромність, правдивість;

сприяти нормальному фізичному розвитку, зміцнення здоров'я, підтримання на високому рівні загальної працездатності для навчання;

виховувати формування системи моральних відношень особистості до світу;

почуття особистої гідності, самокритичності, самовиховання, виховувати чесність, правдивість, почуття колективізму, бережливе ставлення до власності, формування колективістської спрямованості особистості, милосердя, розуміння цінності природи як першоджерела матеріальних і духовних сил суспільства і кожної людини;

відповідальне ставлення до природнього середовища, формування економічного усвідомленого ставлення до природнього середовища.

культури й мистецтва:

виховання культури поведінки, культури мови, свідомої дисципліни, культури записів та виконання творчих робіт;

сприяти естетичному вихованню – естетика творів літератури, довкілля, побуту, мистецтва, праці;
викликати захоплення внутрішньою красою фізики, досконалістю мови, непохитністю висновків, корисністю, оригінальністю і витонченістю вирішення завдань, виховувати почуття краси, естетикою креслень, малюнків, схем;

викликати здивування незвичайним рішенням, доказом, парадоксальністю, новизною наукових фактів і теорій, описами фізичних явищ у художній літературі;


Завантажити матеріал (20,04 Кб) у форматі .docxФорма входуОфіційний сайт Васильківського району* * * * *

Погода
Дубовики 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

* * * * *Copyright MyCorp © 2020