Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 20.01.2020, 05:17

Меню сайту
Наше опитування
Хто Ви, шановний відвідувач сайту?
Всього відповідей: 89
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук GOOGLE

Педагогічні доробки

ІНТЕРАКТИВНА ОСВІТА В ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

Відомо, що слово «інтерактивний» буквально перекладається як «взаємодія». Між ким відбувається взаємодія на уроці — між учнями, між учителем та учнями?

Інтерактивний означає здатний взаємодіяти або знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною). Отже, інтерактивне навчання — це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія.

Які основні характеристики «інтерактиву»?

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, в яку залучені всі учасники навчального процесу, створені ком­фортні умови для навчання. Спільна діяльність учнів у процесі пізнання, освоєння навчального ма­теріалу означає, що кожен робить до цього процесу свій особливий індивідуальний внесок, що йде обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому відбувається це в атмосфері доброзичли­вості і взаємної підтримки, що дозволяє не тільки отримувати нове знання, але й розвиває саму пізна­вальну діяльність, переводить її на вищі форми коо­перації та співпраці.

Які цілі інтерактивного навчання?

Інтерактивне навчання має конкретні та прогнозо­вані цілі. Одна з таких цілей — створення комфор­тних умов навчання, тобто умов, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання.

Які дидактичні й педагогічні завдання вирішує інте­рактивне навчання?

v  Інтерактивне навчання одночасно вирішує декілька завдань:

v  розвиває комунікативні вміння і навички, допо­магає встановленню емоційних контактів між учнями;

v  вирішує інформаційне завдання, оскільки забез­печує учнів необхідною інформацією, без якої не­можливо реалізовувати спільну діяльність;

v  розвиває загальні навчальні вміння і навички (аналіз, синтез, постановка цілей та ін.), тобто за­безпечує вирішення дидактичних цілей;

v  забезпечує виховне завдання, оскільки привчає працювати в команді, прислухатися до чужої думки.

Інтерактивне навчання частково вирішує ще одне істотне завдання. Йдеться про релаксацію, зняття нервового навантаження, перемикання уваги, зміну форм діяльності і т.д.

У чому суть інтерактивного навчання, чим воно від­різняється від традиційного?

Суть інтерактивного навчання полягає в такій організації навчального процесу, за якої практично всі учні виявляються залученими в процес пізнання, вони мають можливість розуміти й рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. У тра­диційному навчанні учень є об'єктом отримання знань, від Нього не потребують розуміння та аналізу отримуваних знань.

Який урок є інтерактивним?

Інтерактивна діяльність на уроках припускає організацію і розвиток діалогічного спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісно­го виконання загальних, але значущих для кожного учасника завдань. Інтерактив виключає домінуван­ня як одного доповідача, так і однієї думки над іншими. У ході діалогічного навчання учні вчаться критично мислити, розв'язувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, ухвалювати проду­мані рішення, брати участь у дискусіях, спілкувати­ся з іншими людьми.

Які методи слід використовувати на уроці, щоб він став інтерактивним?

Для цього на уроках організовуються індивідуальна, парна і групова робота, дослідні проекти, рольові ігри, робота з документами й різними джерелами інформації, творчі роботи, малюнки та ін.

Що є формами інтерактивного навчання?

Наразі методистами і вчителями-практиками роз­роблено багато форм групової роботи. Найбільш відомі з них — «велике коло», «карусель», «ак­варіум», «мозковий штурм», «дебати». Ці форми ефективні в тому випадку, якщо на уроці обгово­рюється яка-небудь проблема в цілому, про яку у школярів є первинні уявлення, отримані раніше на уроках або в життєвому досвіді.

Які проблеми слід обговорювати на інтерактивному уроці?

Обговорювані теми не повинні бути закритими або дуже вузькими. Важливо також, щоб рівень обгово­рюваної проблеми дозволяв перейти від вузько еко­номічних (правових, політичних та ін.) питань до широкої постановки проблеми. Ця проблема по­винна бути актуальною, цікавою і значущою для учнів. Так, тема «Україна і ЄС: мрії чи реальність» може стати предметом групового обговорення.

Які методи ефективні для учнів середньої ланки школи?

Під час роботи з учнями старших класів доречніше починати з таких форм групової роботи як «кару­сель», «велике коло», «акваріум». Це форми сумісного обговорення проблеми і вироблення за­гального рішення. Вони дозволяють дитині не тільки висловити свою думку, погляд і оцінку, але й почути аргументи партнера по грі, часом відмовитися від своєї точки зору або істотно змінити її.

Який інтерактивний метод є найпростішим для використання і не вимагає спеціальної підготовки ні від учителя, ні від учнів?

Найбільш проста форма групової взаємодії — «велике коло». Робота проходить у три етапи.

v  Перший етап. Група формує велике коло. Учитель ставить проблему.

v  Другий етап. Протягом певного часу (приблизно 10 хвилин) кожен учень індивідуально, на своєму аркуші записує пропоновані заходи для розв’язання проблеми.

v  Третій етап. По колу кожен учень зачитує свої пропозиції, група мовчки вислуховує (не крити­кує) і проводи?і. голосування за кожним пун­ктом — чи включати його в загальне рішення.

На якому уроці, під час вивчення яких тем слід ви­користовувати метод «велике коло»?

Прийом «великого кола» оптимальний у випадках, коли можливо швидко визначити шляхи розв’язання питання або складові цього розв’язання. Цю форму роботи можна вжити і на уроці іноземної мови, але вона вимагає хорошої підготовки учнів.

Чому один з інтерактивних методів має таку дивну назву «акваріум»? Може, точніше — це рольова гра?

Відповідь. «Акваріум» — форма діалогу, коли дітям пропонують обговорити проблему «перед лицем громадськості». Мала група вибирає того, кому вона може довірити вести той або інший діалог з пробле­ми. Іноді це може бути декілька бажаючих. Решта учнів виступає в ролі глядачів. Звідси й назва прий­ому — «акваріум».

Що дає метод «акваріум» учням?

Він дає можливість учням побачити своїх однолітків з боку, тобто побачити, як вони спілкуються, як реагують на чужу думку, як залагоджують назріваючий конфлікт, як аргументують свою думку і т. д.

Як же на практиці здійснювати інтерактивне на­вчання?

Наведу деякі правила, які корисно врахувати, приступаючи до організації інтерактивного навчання на уроках.

v  Правило перше. У роботу повинні бути залучені тією чи іншою мірою всі учасники (учні). З цією метою корисно використовувати технології, що дозволяють включити всіх учасників уроку в процес обговорення.

v  Правило друге. Треба подбати про психологічну підготовку учасників. Йдеться про те, що не всі прийшли на урок психологічно готові до безпосе­реднього включення в ті або інші форми роботи. Учні можуть бути скутими. У зв'язку з цим корисні розминки, постійне заохочення учнів до активної участі в роботі, надання можливості для самореалізації учня.

v  Правило третє. Учнів у технології інтерактиву не повинно бути багато. Тільки за цієї умови можлива продуктивна робота в малих групах. Адже важливо, щоб кожен був почутий, щоб кожній групі була надана можливість виступити з проблеми.

Форма входуОфіційний сайт Васильківського району* * * * *

Погода
Дубовики 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

* * * * *Copyright MyCorp © 2020