Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 27.01.2020, 04:35

Меню сайту
Наше опитування
Хто Ви, шановний відвідувач сайту?
Всього відповідей: 89
Block title
Block content
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук GOOGLE

Проектування уроку


Проектування уроку

         Кожний учитель, який працює в школі, повинен розуміти, що проведення якісного, ефективного уроку, такого, на якому досягнуто своєї мети, є головним завданням педагога, основною складовою його дiяльностi. Та нерідко вчитель задумується над тим, як же реалізувати на практиці це складне завдання? Адже критерії та вимоги до сучасного уроку численнi, багатограннi й динамiчнi; вони охоплюють i загальнопедагогiчний, i дидактичний, i психологiчний, i виховний, i органiзацiйний аспекти.
       Ранiше, коли в навчальному процесi переважав традицiйний, чiтко регламентований, найчастіше комбінований урок, достатньо було говорити про планування та підготовку до уроку. Сьогодення ж вимагає вiд учителя проектування уроку, що дасть можливiсть перейти вiд довiльних, хаотичних дiй до послiдовної, науково обґрунтованої, системної, логiчно вмотивованої дiяльностi.
       Звичайно, будь-яка дiяльнiсть починається з пiдготовчого етапу, iнакше кажучи, урок спочатку «народжується» в думках учителя й лише потiм реалiзується на практиці. Після того, як урок проведено на практиці, його аналiзується, вдосконалюється. Як правило, до уроку вчитель готується в два етапи. Спочатку слід опрацювати матеріали з даної теми, ознайомитися з новинами науки й техніки, що відповідає даній темі, а вже потім розкладати опрацьований матеріал по етапах уроку.
       Під педагогічним проектуванням уроку розуміють розробку плану взаємодiй учителя та учнiв, яка дозволяє досягти певної, чiтко сформульованої мети навчально-виховного процесу. Проектування вчителем конкретного уроку складається з трьох послідовних етапів:
           ·моделювання;
           ·створення проекту уроку;
           ·конструювання.
Моделювання уроку
       На цьому етапi вчитель створює умовну модель, можна сказати «версiю» уроку. Для цього необхiдно:
          ·чiтко визначити мiсце уроку i в змiстовному, i в методичному аспектi в межах навчального курсу, роздiлу теми;
          ·визначивши тему уроку як узагальненого його змiсту, сформулювати загальну мету вивчення цього матерiалу;
          ·вiдiбрати з опрацьованої методичної лiтератури, власного досвiду педагогiчнi iдеї, використання яких забезпечить досягнення поставленої мети найбiльш рацiональним шляхом;
          ·визначити тип i загальну форму проведення уроку;
          ·визначити необхiдну матерiальну базу, перелiк iнформацiйних джерел та наочності.
Створеная проекту уроку
          Проект уроку являє собою записану на паперi структуру педагогiчного процесу вiдповiдно з визначеною метою.
       Найбiльш важливим елементом цієї роботи, на наш погляд, є подiл головної мети на складовi – завдання уроку. Для того щоб чiтко їх сформулювати, необхiдно уявити всi тi простi дiї, послiдовнiсть виконання яких дасть можливiсть досягти мети.
          Виходячи з того, яким чином цi навчальнi завдання будуть реалiзовуватись, потрiбно сформулювати й виховнi, й розвивальнi завдання.
         На жаль, дуже часто на практицi поняття «мета уроку» й «завдання уроку» ототожнюються. Оскільки сьогодення визначає головним суб’єктом навчального процесу самого учня,  то й мету навчання також необхiдно ставити у вiдповiдностi з його iнтересами, потребами й мотивами. Тому бiльш конструктивним та актуальним, на наш погляд, є формулювання мети через систему результатiв навчання, шо плануються і виражаються перелiком певних завдань (задач) уроку.
         Традицiйно важливим компонентом пiдготовки до уроку є опрацювання змістовної частини матерiалу (вiдбiр головного, послiдовнiсть та форми викладу). Логiчним є одночасне визначення й методiв, прийомiв роботи учнiв з елементами змiсту навчального матерiалу. На цьому етапi вчителю доречно мати пiд рукою власну картотеку з їх описом.
Конструювання уроку
       Так званий конструктор уроку (записана на паперi послiдовнiсть дiй усiх учасникiв навчального процесу) може мати вигляд плану уроку, конспекту, сценарiю тощо. Обов’язковими елементами конструктора уроку є: чiтко сформульованi мета, завдання, очікувані результати, тип та форма проведения уроку, видiленi етапи (структурнi елементи) навчальної дiяльностi, домашнє завдання. Необхiдним є запис дiй вчителя та учнiв на кожному з етапiв, бажано в декiлькох можливих (спрогнозованих заздалегiдь) варiантах.
       Вважається, що докладний запис конструктора уроку потрiбний тiльки вчителю-початкiвцю. Але ж розгорнута форма запису дає можливість наочно прослiдкувати вiдповiднiсть кожної з дiй визначенiй метi та завданням уроку, спрогнозувати проблемнi моменти й шляхи їх усунення, рацiонально розподiлити час мiж етапами та видами діяльності, тобто певною мiрою провести первинну самоперевiрку якостi проекту уроку.
       Обов’язковим елементом роботи над проектом уроку є його доопрацювання пiсля проведения занятгя на практицi – внесення певних корективів «свiжими слiдами», виправлення методичних помилок, усунення проблемних ситуацiй тощо. Це надасть можливiсть у майбутньому провести урок iз цiєї теми бiльш ефективно, сприятиме набуттю досвiду в проектуваннi iнших урокiв.
       Таким чином, проектування уроку є однiєю з найважливiших функцiй учителя, яка повинна займати значну й часову, й змiстовну частину педагогiчної дiяльностi, являти собою продуману, сплановану й, головне, систематичну роботу. Педагогiчне проектування в цiлому сприяє постiйному самоаналiзу дiяльностi вчителя, його творчому й професiйному зростанню.

Форма входуОфіційний сайт Васильківського району* * * * *

Погода
Дубовики 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

* * * * *Copyright MyCorp © 2020